Datová schránka - odeslání

Aplikace Datová schránka – odeslání je určena pro odeslání dokumentů evidovaných v Elektronické spisové službě prostřednictvím datové schránky vysoké školy. Aplikace je dostupná pouze na uzlech s pokročilostí Datová schránka - odesílání zpráv. Přístup do aplikace je umožněn pouze uživatelům s rolí Uživatel - datová schránka přidělenou na uzlu.

Číslo datové schránky ŠAVŠ je: t9xtj28.

V aplikaci jsou zobrazovány spisy nebo dokumenty, které byly v aplikaci K příjmu převzaty k odeslání prostřednictvím datové schránky a čekají na odeslání. U každého dokumentu je uvedeno PID, případně číslo jednací, věc, odesílatel, příjemce a datum převzetí k odeslání. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. lze zobrazit veškeré údaje evidované o dokumentu. Zobrazený seznam je možné seřadit podle věci dokumentu, čísla jednacího nebo data vytvoření dokumentu.

Odeslání dokumentů se provede jejich označením a stisknutím tlačítka . Jakmile jsou dokumenty odeslány, budou z aplikace Datová schránka – odeslání automaticky přesunuty do aplikace VyřízenoOdesláno mimo.

O zprávách, které čekají na odeslání prostřednictvím datové schránky (nebo čekají na převzetí pro odeslání), jsou oprávnění pracovníci pravidelně informování e-mailovou zprávou.