Nový spis

Aplikace Nový spis slouží pro založení nového spisu na zvoleném spisovém uzlu. Do spisů je následně možné zařazovat nové a existující dokumenty.

Nový spis se založí vyplněním zobrazeného formuláře. Podbarvené položky formuláře jsou pro založení spisu povinné. Význam jednotlivých položek je následující:

 • Věc – název spisu, který bude zobrazovaný v aplikacích Elektronické spisové služby.

 • Podací deník – z nabídky se zvolí podací deník, pod který má být spis zařazen.

  Pro správu seznamu podacích deníků je určena aplikace Evidence podacích deníků.
 • Datum doručení/vytvoření – datum doručení nebo vytvoření spisu.

 • Popis – stručný popis obsahu nebo účelu spisu.

 • Druh - rozlišuje, zda se jedná o spis pro evidenci písemností (volba analogový), spis pro evidenci elektronických dokumentů (volba elektronický), nebo spis pro evidenci elektronických i analogových dokumentů (volba kombinovaný). V rámci elektronických spisů lze evidovat pouze elektronické dokumenty, v analogových spisech lze evidovat pouze analogové dokumenty. Kombinovaný spis může obsahovat elektronické i analogové dokumenty.

 • Spisový znak – spisový znak označuje jednotlivé skupiny spisů podle jejich obsahu, volí se z číselníku. V závislosti na zvoleném spisovém znaku je automaticky stanovena doba skartace spisu (příslušný rok je uveden na konci spisového znaku). V závorce je uvedeno, zda se jedná o spisový znak pro archiválie (A), stoupu (S) nebo výběr (V).

  Pro správu nabídky spisových znaků je určena aplikace Spisový a skartační plán.
 • Osoby - zde je možné zaevidovat vlastníka, schvalovatele a zpracovatele spisu. Atribut slouží pouze pro evidenční účely. Jméno osoby se zadá do příslušného pole a stiskne se tlačítko Dohledat. Je-li nalezeno více osob, zvolí se požadovaná osoba označením příslušného políčka.

Založení nového spisu se dokončí stisknutím tlačítka . Do založených spisů je možné, během vytváření a zpracování dokumentů, zařazovat konkrétní dokumenty. Se spisy lze dále pracovat v jednotlivých aplikacích Elektronické spisové služby, pro jejich zobrazení v seznamech je zapotřebí volit ve filtru Typ záznamu položku Spis.