K příjmu

Aplikace K příjmu obsahuje spisy a dokumenty předané na spisový uzel, které dosud nebyly převzaty k dalšímu zpracování. Aby bylo možné se spisy a dokumenty dále pracovat, je nutné je na uzel převzít. Uživatel uzlu, jenž spisy a dokumenty převezme, se stává jejich správcem a může s nimi provést potřebné operace.

Seznam všech spisů nebo dokumentů čekajících na převzetí na spisový uzel je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je možné omezit pomocí filtru umístěného nad seznamem. Filtr rovněž umožňuje přepínat mezi zobrazením seznamu spisů nebo dokumentů. U každého záznamu je uvedeno PID, případně další údaje jako číslo jednací, věc, odesílatel, příjemce apod. Podrobnosti lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok..

Spisy a dokumenty lze převzít individuálně kliknutím na ikonu ve sloupci Převzít nebo hromadně po jejich zatržení tlačítkem .

Pokud se ikona ve sloupci Převzít u dokumentu nezobrazuje, jedná se o dokument založený podatelnou zrychleným způsobem. U takového dokumentu je nutné před přijetím nejprve doplnit povinné údaje přes formulář pod ikonou ve sloupci Převzít, až pak je možné dokumenty převzít k dalšímu zpracování.

Při individuálním převzetí jsou zobrazeny podrobnosti spisu, spisy, z nichž spis vychází a na něž navazuje, a lze otevřít přiložené přílohy. Na konci stránky jsou umístěny ikony k převzetí spisu:

  • Převzít  – kliknutím na ikonu je dokument přijat na spisový uzel a zařazen do aplikace K zpracování, kde je možné dokument dále zpracovávat.

  • Převzít a zpracovat  – kliknutím na ikonu je dokument přijat, současně se otevře stránka pro jeho další zpracování.

Při hromadném převzetí tlačítkem Převzít jsou spisy a dokumenty převzaty na spisový uzel a zařazeny do aplikace K zpracování, kde je možné s nimi dále pracovat.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Odmítnout je možné předávaný dokument odmítnout a vrátit jej zpět na uzel odesílatele. Po kliknutí je zobrazeno pole pro zadání důvodu odmítnutí. Stisknutím tlačítka bude dokument vrácen zpět odesílateli.

Tlačítko umožňuje hromadné převzetí dokumentů, které jsou na základě příznaku (viz sloupec Příznak) automaticky zařazeny do příšluné agendy (K zpracování, Výpravna, Datová schránka - odeslání).

Aplikace K příjmu na uzlu s výpravnou

V aplikaci K příjmu na uzlech s výpravnou jsou zobrazovány navíc i dokumenty, které odesílatel požaduje zaslat mimo vysokou školu na externí adresu. Tyto dokumenty jsou označeny ikonou ve sloupci Příznak a po jejich označení je lze tlačítkem převzít do výpravny pro odeslání mimo vysokou školu.

Pokud však není dokument kompletní nebo je nutné jej vrátit zpět do oběhu, převezme se dokument ke zpracování tlačítkem .

Dokumenty, které vznikly na uzlu typu podatelna nebo výpravna a jsou určeny pro odeslání mimo vysokou školu (v rámci stejného uzlu), jsou automaticky přijaty ke zpracování dle příznaku a zařazeny do příslušné aplikace (Výpravna, Datová schránka - odeslání). Není tak nutné provádět mezikrok příjmu.

Aplikace K příjmu na uzlu s možností odesílat přes datovou schránku

V aplikaci K příjmu na uzlu s možností odesílat přes datovou schránku jsou zobrazovány navíc i dokumenty, které odesílatel požaduje odeslat mimo univerzitu prostřednictvím datové schránky. Tyto dokumenty jsou označeny ikonou ve sloupci Příznak a po jejich označení je lze tlačítkem převzít do datové schránky k odeslání (aplikace Datová schránka - odeslání).

Pro převzetí dokumentů k odeslání datovou schránkou musí mít uživatel na spisovém uzlu přidělenu roli Uživatel + datová schránka.

Aplikace K příjmu na uzlu s archivem

V aplikaci K příjmu na uzlu s archivem jsou zobrazovány navíc i dokumenty, které odesílatel předal do archivu. Tyto dokumenty jsou označeny ikonou ve sloupci Příznak a po jejich označení je lze tlačítkem převzít do archivu.