Výběr spisového uzlu

Aplikace Výběr spisového uzlu je určena k volbě spisového uzlu, se kterým bude uživatel pracovat v Elektronické spisové službě. Výběr spisového uzlu provádějí pouze uživatelé s přístupem na více spisových uzlů (uživatel je přiřazen k více spisovým uzlům nebo má oprávnění spis-a). Uživatelé s přístupem právě na jeden spisový uzel volbu neprovádí, tento uzel je vybrán automaticky.

Seznam spisových uzlů přístupných uživateli je zobrazen v přehledové tabulce. U každého uzlu je uveden jeho název a název pracoviště, ke kterému je spisový uzel přiřazen. Volitelně lze zobrazit sloupec Pokročilost uzlu, ve kterém je uvedena pokročilost spisového uzlu (bližší informace o pokročilosti uzlu jsou uvedeny v části Evidence spisových uzlů). Volba spisového uzlu, se kterým chce uživatel ve spisové službě pracovat se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Pokračovat.