Import dokumentů (záznamů)

datová schránka

Aplikace Import dokumentů umožňuje importovat dokumenty do spisové služby ze souborů v XML formátu. V XML souboru může být uložen záznam o více dokumentech.

Příslušný XML soubor se nejdříve dohledá stisknutím tlačítka a poté se stisknutím tlačítka odešle do spisové služby ke zpracování. Následně je zobrazen seznam dokumentů nalezených v importovaném souboru. Import se dokončí stisknutím tlačítka . Tímto krokem jsou dokumenty vloženy do spisové služby a je jim přiděleno číslo jednací. S dokumenty lze dále pracovat v aplikaci K zpracování.

Při importu není vkládána kompletní struktura XML souboru, ale pouze vybrané položky potřebné pro korektní založení nového záznamu do spisové služby.