Přihlašovací údaje do AIS

Uživatelské jméno a heslo jsou systémem automaticky vygenerovány jako řetězce několika znaků. Tyto informace získá automaticky:

  • student po zápisu do prvního semestru studia, například při úvodu do studia, při imatrikulaci. Student, který podal elektronickou přihlášku a jehož fakulta to umožňuje, může přihlašovací údaje získat po zápisu z aplikace Elektronická přihláška ke studiu na  ŠAVŠ;

  • zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru na personálním oddělení.

Login (uživatelské jméno) je řetězec znaků, který se používá k jednoznačné identifikaci osoby v systému. Tvar loginu může být v různých systémech různého tvaru a délky. Na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE o.p.s. je jeho délka nejvýše 15 znaků. Login je informačním systémem generován automaticky a vychází z příjmení uživatele. Protože se však některá příjmení vyskytují častěji, je nutné doplňovat je o další znaky, zpravidla počáteční písmeno jména, případně pořadová číslice.

Pro tvorbu loginů jsou uživatelé rozděleni na tři základní skupiny, pro něž byla kvůli snadnějšímu rozlišení vytvořena různá pravidla generování:

  • zaměstnanci – login je tvořen z příjmení, příliš dlouhá příjmení jsou zkracována, opakující se příjmení je na konci doplněno pořadovou číslicí (například novak, novak1);

  • studenti – login se tvoří jako u zaměstnanců, jen se před příjmení vkládá znak x (například xnovak, xnovak5);

  • externisté – login se tvoří jako u zaměstnanců, jen se před příjmení vkládají znaky y (například ynovak, ynovak3) .

Pokud vstupní údaje do AIS takto nezískají nebo heslo zapomenou, mohou kontaktovat univerzitního integrátora, který po dohodě poskytne heslo i s nejnutnějšími informacemi potřebnými k přihlášení do AIS. Kontakt na systémového integrátora lze získat v aplikaci Systémoví integrátoři, která je dostupná i z hlavní stránky informačního systému.

Související témata nápovědy