Vkládání závěrečné práce a jejích příloh

Závěrečná práce se odevzdává jak v tištěné, tak elektronické podobě. Elektronickou verzi práce lze spolu s přílohami odevzdat přes aplikaci Vkládání závěrečné práce a jejích příloh.

O termínu odevzdání práce informuje studijní oddělení nebo vedoucí závěrečné práce .

Aplikace obsahuje formulář pro vložení souboru s prací a formulář pro vložení příloh. Závěrečnou prací může být soubor ve formátu PDF, jehož velikost by neměla přesáhnout 50 MiB. Se zmenšením může poradit například systémový integrátor.

Přes první formulář se vloží soubor s prací a případně heslo. Pokud má vložený dokument zapnutou ochranu proti kopírování textu, je povinností zadat toto heslo do informačního systému, aby bylo možné práci převést do textové podoby a testovat softwarem na kontrolu plagiátů. Heslo se vkládá současně se souborem nebo jej lze vložit dodatečně. Stávající heslo se smaže tak, že se tlačítkem uloží prázdný formulář.

Přílohy, které souvisejí s prací, se vkládají přes druhý formulář. Vložit lze jeden nebo více souborů, přičemž jeden soubor by neměl být větší než 100 MiB a celková velikost příloh nesmí přesáhnout 200 MiB. Odevzdání práce není podmíněno vložením příloh. Jednu z příloh lze označit za prezentaci obhajoby. Jedná se o soubor, který se bude prezentovat při obhajobě práce. Nastavení se provede následovně:

  • nejprve se pomocí formuláře v části Přílohy práce nahraje soubor přílohy, případně je možné nahrát i více souborů;

  • po vložení souborů s přílohami je zpřístupněno výběrové políčko v části Prezentace obhajoby. Ze seznamu souborů je zapotřebí vybrat soubor s prezentací a následně stisknout tlačítko .

Jak zmenšit velikost DOC souboru: Někdy postačuje uložit soubor v MS Word pod jiným názvem a ve formátu RTF, ten pak otevřít opět v MS Word a uložit ve formátu DOC. Velikost lze ovlivnit i zmenšením fotografií. Úpravami lze někdy soubor zmenšit i na zlomek jeho původní velikosti.

Jednotlivé soubory lze mazat a přidávat až do doby, než je práce zcela odevzdána, tj. do potvrzení vložení práce pod ikonou nebo v případě, že vedoucí práci vrátí k přepracování.