Seznam všech vložených a odevzdaných souborů

odevzdávárna!porovnávání pracíPorovnávání prací

Aplikace zobrazuje seznam všech vložených souborů od všech studentů z odevzdávárny a uvádí stav, v jakém se jednotlivé soubory nacházejí. Dále zobrazuje výsledky jejich kontrol v systému Odevzdej.cz a umožňuje vyučujícímu se k výsledkům vyjadřovat.

Seznam všech souborů vložených a odevzdaných souborů do vybrané odevzdávárny je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam lze omezit připravenými filtry, případně ho lze rozšířit o sloupce Odevzdáno, BodyPoslední změna, v případě rozpisové odevzdávárny navíc o sloupce Téma, SkupinaVložil. Význam sloupců seznamu:

 • Odevzdal – jméno osoby, která soubor odevzdala, nemusí se vždy shodovat se jménem autora práce.

 • Odevzdáno – datum odevzdání souboru.

 • Body – body za práci přidělené vyučujícím.

 • Operace – ikony pro vložení bodů a zobrazení podrobnějších údajů o odevzdaných pracích:

  •  Soubory a body – přes ikonu je možné zobrazit seznam odevzdaných souborů, které zde lze stáhnout, dále lze studentovi přidělit body a připsat poznámku k uděleným bodům, vrátit práci k doplnění, včetně vepsání důvodu vrácení, a zařadit tak studenta mezi ty, kteří ještě práci neodevzdali.

  •  Přehled odevzdání – zobrazen je podrobný přehled stavů odevzdávání práce.

 • Práce – název odevzdaného souboru.

 • Stav – popisuje stav, ve kterém se soubor právě nachází, je vyjádřen barevnou značkou. Stavy, v nichž se soubor může nacházet, jsou popsány v legendě pod seznamem.

 • Poslední změna – datum, kdy došlo k poslední změně, jako je odeslání souboru do Odevzdej.cz, stažení výsledku porovnávání, či označení za plagiát nebo originál.

 • Rozh.odevzdávárna!porovnávání prací!seznam podobných prací – hodnota ve sloupci Rozhodnutí obsahuje počet podobných prací s vloženým rozhodnutím/celkový počet podobných prací. Kliknutím na hodnotu se zobrazí tabulka se seznamem všech podobných souborů se zvoleným srovnávaným souborem. Vyučující zde posuzuje podobnost (označuje porovnávaný soubor za originální nebo shodný) s každým zde uvedeným souborem.

  Pokud podobný soubor pochází z AIS, musí se k jeho podobnosti vyjádřit i vyučující, v jehož odevzdávárně je soubor uložen. Zde je pak zobrazeno, zda se již k podobnosti vyjádřil, či nikoliv (dolní ikona ve sloupci Rozhodnutí).

  Pokud podobný soubor pochází z jiného informačního systému, čeká vyjádření jen na vyučujícího ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s..

  Červeně jsou označeny soubory, které byly odevzdány do systému dříve, než srovnávaný soubor. Ve sloupci Podobnosti lze kliknutím na ikonu odevzdávárna!porovnávání prací!protokol o vyhodnocení stáhnout soubor ve formátu PDF, který obsahuje protokol o vyhodnocení podobnosti dokumentů.

  Rozhodnutí o podobnostiodevzdávárna!porovnávání prací!rozhodnutí o podobnosti srovnávaného souboru s označeným souborem se ukládá tlačítky:

  • – stisknutím tlačítka bude srovnávaný soubor označen za shodný.

  • – stisknutím tlačítka bude srovnávaný soubor označen za originální.

 • Max. scóre – hodnota uložená ve sloupci je přebírána ze serveru Odevzdej.cz a vyjadřuje podobnost s jinými pracemi, jejichž seznam lze zobrazit ve sloupci Rozh. Pokud není vložena žádná hodnota a ve sloupci Stav je zelená značka, byla práce označena za originální.

  Sloupec Rozh.Score se v tabulce zobrazí, jakmile je zkontrolována alespoň jedna práce.
 • Vloženo – datum vložení souboru.

 • Stáhnout – kliknutím na ikonu se stáhne soubor s odevzdanou prací.

Tlačítkem umístěným pod seznamem lze označené práce, které jsou v určitém stavu (u souboru probíhá kontrola shodností, soubor je bez rozhodnutí vyučujícího, soubor je originální, soubor je shodný s jiným souborem) vrátit ke kontrole do Odevzdej.cz. Stisknutím tlačítka budou ihned smazána skóre a rozhodnutí přidělená všemi zúčastněnými stranami se vztahem ke zvoleným souborům. Tyto práce budou v nejbližším termínu odeslány ke kontrole do Odevzdej.cz.