Omezení předmětu

rozvrh!požadavky!na předmět

Aplikaci Omezení předmětu je určena pro stanovení rozvrhových požadavků na předmět pro následující období. Úkolem garanta předmětu/administrativy je určit vyučující, kteří budou předmět učit, jednotlivým vyučujícím stanovit počet cvičení a požadavek na učebnu a vložit celkový požadavek na předmět. Aplikace je rozdělena do záložek popsaných níže.

Požadavky je možné vkládat pouze v období vymezeném milníkem Sběr požadavků učitelů, jehož rozsah je vypsán v aplikaci.

Rozvrhové omezení předmětu

Záložka umožňuje vložit celkové požadavky na předmět a požadavky na učebny. Oba typy požadavků jsou evidovány v oddělených tabulkách, kde je u každého požadavku uveden jeho stav, je možné zobrazit vyjádření k požadavku vložené vedoucím pracoviště nebo požadavek upravit. Pokud je požadavek ve stavu vrácen k přepracovánírozvrh!požadavky!k přepracování a má být znovu podán, je třeba provést jeho úpravu a odeslat jej ve sloupci Upravit. Pomocí následujících tlačítek lze:

  • rozvrh!požadavky!celkový – vložit celkový požadavek na předmět, tj. maximální počet cvičení denně, možnost souběhu dvou cvičení (ve dvou různých učebnách), možnost souběhu dvou přednášek (ve dvou různých učebnách), periodu výuky, zvlášť pro přednášku a cvičení (každý týden, 1x za 14 dní) a případně poznámku.

    Požadavek se vkládá přes formulář. Úprava údajů v požadavku je možná přes ikonu . Tlačítko umožňuje vložení pouze jediného požadavku. Ten je možné zrušit tlačítkem a vložit nový požadavek.

  • rozvrh!požadavky!na učebnu – vložit požadavek na učebnu, ve které má probíhat výuka. Přes formulář se zvolí typ akce, areál a budova, kde se místnost nachází. Pokud se má vyhledávat i podle vybavení učebny (např. kapacita, projektor, plátno, počítače), musí se zatrhnout volba Vyhledat podle vybavení. Kliknutím na se vypíší všechny učebny, které vyhovují definovaným požadavkům. Označením jedné nebo více místností a kliknutím na  se požadavek na danou místnost založí.

Stanovení počtu cvičení

rozvrh!požadavky!na počet cvičení

Záložka umožňuje zadat počet skupin, které bude cvičící v předmětu vyučovat.

Počet skupin cvičení se zadává každému cvičícímu zvlášť. Veškeré změny je nutné uložit tlačítkem .

Seznam cvičících předmětu se upravuje přes aplikaci Učitelé a rozvrh, která je umístěná pod ikonou  v záložce Základní údaje.