Ako používať Verejný dokumentový server

V tomto návode sa Vám pokúsime priblížiť ako používať Verejný dokumentový server. V prípade, že ste nenašli na svoju otázku odpoveď, kontaktujte, prosím, systémového integrátora na adrese ais@is.savs.cz.

Hlavná obrazovka - Strom dokumentov

Tu vidíte vykreslený strom verejného Dokumentového servera. Pri každom názve priečinka je v zátvorkách uvedený počet dokumentov, ktoré obsahuje. Na zobrazenie týchto dokumentov sa dostanete kliknutím na konkrétny priečinok.

Priečinok

Obsah priečinka môžeme rozdeliť na dve časti: zobrazenie dokumentov a zobrazenie podpriečinkov. Medzi týmito časťami sa môžete prepínať v ponuke pod názvom priečinka.

Zobrazenie dokumentov

Tu vidíte tabuľku, ktorá obsahuje názov dokumentu, komentár, kto a kedy dokument zadal, autora a dátum vytvorenia dokumentu. Celý dokument si môžete prečítať kliknutím na ikonu otvorenej knihy alebo ak dokument obsahuje prílohu, je možné si ju priamo stiahnuť kliknutím na obrázok znázorňujúci typ súboru.

Zobrazenie podpriečinkov

Tu vidíte tabuľku, ktorá obsahuje zoznam všetkých podpriečinkov daného priečinka. Tabuľka obsahuje názov podpriečinka a možnosť priameho vstupu do tohto podpriečinka.