Systémoví integrátori

Na tejto stránke nájdete zoznam systémových integrátorov jednotlivých pracovísk. Na tieto osoby sa môžu obracať pracovníci a študenti príslušných pracovísk, ak majú problémy s informačným systémom.

V prípade problému alebo chyby v informačnom systéme kontaktujte, prosím, svojho systémového integrátora, zoznam integrátorov vidíte v nasledujúcej tabuľke.

PracoviskoSystémový integrátorTelefónE-mail
Kancelária
Hlavný integrátor ŠAVŠ
+420 730 803 109A120
Požadavky na změnu hesla+420 730 803 182katerina.kulhava [at] savs.cz
A208

Spoločná e-mailová adresa pre všetkých integrátorov je ais [at] is.savs.cz.