Akademický informačný systém ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

  
 
  
Prijímacie konanie

  •   Elektronická prihláška na štúdium na ŠAVŠ

 
  Informácie o ŠAVŠ

  •   Ľudia na ŠAVŠ   •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Tematické vyhľadávanie   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server   •   Absolventi
 
  
Študijné informácie

  •   Harmonogram akademického roka   •   Študijné plány   •   Katalóg predmetov   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce na ŠAVŠ   •   Rozvrhy
 
  Vedecko-výskumné informácie

  •   Knižnica   •   Projekty   •   Publikácie
 
  
Portál pracovných príležitostí

  •   Registrácia spoločnosti do portálu pracovných príležitostí

 
  O informačnom systéme

  •   Dokumentácia AIS   •   Často kladené otázky   •   Štatistiky využitia AIS   •   Uvažujete o zavedení študijného informačného systému na Vašej univerzite?