Publikácie

Tritius je knižničný systém knižnice ŠAVŠ. Neregistrovaným používateľom umožňuje vyhľadávanie v katalógu, registrovaným naviac evidenciu a predlžovanie výpožičiek, rezervácie a pod.

Vstup do knižničného systému ŠAVŠ Tritius