ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 26

PublicationsType of resultYearDetails
Accounting of Business Entities 2017
Strouhal, Jiří -- Bulla, Miroslav -- Brychta, Ivan -- Krupová, Tereza -- Kuchařová, Ivana -- Pilařová, Ivana -- Pšenková, Yveta
MERITUM - Účetnictví podnikatelů 2017. 14. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 528 p. ISBN 978-80-7552-518-5.
textbook2017Details
Adaptation Needed: Eye-Tracking Study of Cross-Cultural Differences in Perception of B2B Websites
Štrach, Pavel -- Slivkin, Nikolay
Adaptation Needed: Eye-Tracking Study of Cross-Cultural Differences in Perception of B2B Websites.  [online]. In Proceedings of International Business and Economy Conferences, XVI International Business & Economy Conference (IBEC) - Chile 2017. p. 1--7. ISSN 1556-5068. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2920998.
article in electronic anthology2017Details
Advanced mathematical models and methods.
Fábry, Jan
Pokročilé matematické modely a metody.  [online]. 2017. URL: http://nb.vse.cz/~fabry/POV-prezentace.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)2017Details
Aims of the Lisbon Treaty Between Law and Economics: How to Reform the Economic Governance and To Fulfil the Target of the Social Market Economy?
Šmejkal, Václav -- Šaroch, Stanislav
Cíle Lisabonské smlouvy mezi právem a ekonomií: jak reformovat správu ekonomických záležitostí a tím lépe naplňovat ideu sociálně tržního hospodářství?. Scientia et Societas. 2017. v. XIII, no. 1, p. 3--15. ISSN 1801-7118.
article in a professional periodical2017Details
Alternative Dispute Resolution
Jaderná, Eva -- Srbová, Alena
Alternative Dispute Resolution.  [CD-ROM]. In Hradec Economic Days. p. 339--347. ISBN 978-80-7435-664-3.
article in electronic anthology2017Details
Analysis of Overhead Cost Behavior: Case Study on Decision-Making Approach
Novák, Petr -- Dvorský, Ján -- Popesko, Boris -- Strouhal, Jiří
Analysis of Overhead Cost Behavior: Case Study on Decision-Making Approach. Journal of International Studies. 2017. v. 10, no. 1, p. 74--91. ISSN 2071-8330.
article in a professional periodical2017Details
Basic principles of both personal and corporate income tax
Skalická, Hana
Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob. In: Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017. 2. publ. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. p. 17--57. ISBN 978-80-7552-538-3.
chapter in a book2017Details
CJEU: Finding of a likelihood of confusion in respect of only part of the European Union
Černý, Miroslav
Soudní dvůr EU : Nebezpečí záměny s ochrannou známkou EU pouze v jedné části Evropské unie. Průmyslové vlastnictví. 2017. v. 2017, no. 4, p. 178--181. ISSN 0862-8726.
article in a professional periodical2017Details
Court of Justice of the European Union: The licensee must pay the agreed royalty even if it does not infringe the patented technology
Černý, Miroslav
Soudní dvůr EU: Nabyvatel licence je povinen platit licenční poplatek i v případě zrušení a neporušení licencovaných patentů. Průmyslové vlastnictví. 2017. v. 2017, no. 2, p. 62--66. ISSN 0862-8726.
article in a professional periodical2017Details
DG Solver for the Simulation of Simplified Elastic Waves in Two-Dimensional Piecewise Homogeneous Media
Hozman, Jiří -- Bradáč, Josef -- Kovanda, Jan
DG Solver for the Simulation of Simplified Elastic Waves in Two-Dimensional Piecewise Homogeneous Media. Neural Network World. [online]. In Neural Network World. 2017. v. 27, no. 4, p. 373--389. URL: http://nnw.cz/doi/2017/NNW.2017.27.021.pdf.
article in electronic periodical2017Details
František Janatka a kol. Podnikání v globalizovaném světě
František Janatka a kol. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-754-7.
professional book2017Details
Changes in Tax Policy on Bioethanol Market
Hönig, Vladimír -- Strouhal, Jiří -- Smrčka, Luboš -- Linhart, Zdeněk -- Pernica, Karel
Změny daňové politiky na trhu s bioetanolem. Listy cukrovarnické a řepařské. 2017. v. 133, no. 4, p. 145--148. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodical2017Details
Impact of Board Structure on IPO Underpricing in Central Europe
Kubíček, Aleš -- Strouhal, Jiří -- Štamfestová, Petra
Impact of Board Structure on IPO Underpricing in Central Europe. International Advances in Economic Research. 2017. v. 23, no. 1, p. 129--130. ISSN 1083-0898.
article in a professional periodical2017Details
Information about the decision of EUCJ C 30/15 P
Černý, Miroslav
Soudní dvůr EU zrušil rozsudek Tribunálu a rozhodnutí EUIPO, které potvrdily zápis tvaru Rubikovy kostky jako ochranné známky EU. Průmyslové vlastnictví. 2017. v. 2017, no. 1, p. 26--31. ISSN 0862-8726.
article in a professional periodical2017Details
Optimizing language instruction at the tertiary level: student needs analysis toward educational change
Stejskalová, Lenka -- Giurgiu, Ioana
Optimizing language instruction at the tertiary level: student needs analysis toward educational change. Language Learning in Higher Education . [online]. In Language Learning in Higher Education . 2017. v. 7, no. 2, p. 413--433. URL: https://doi.org/10.1515/cercles-2017-0017.
article in electronic periodical2017Details
Possible solutions to global challnges, likely scenarios of future development
Šmejkal, Václav -- Šaroch, Stanislav
Možnosti řešení globálních výzev současného světa, možné scénáře budoucího vývoje společnosti. In: František Janatka a kol. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. p. 298--329. ISBN 978-80-7552-754-7.
chapter in a book2017Details
Problematic aspects of solar tax
Skalická, Hana
Problematické aspekty solárního odvodu. Daně a právo v praxi. 2017. v. XXII, no. 4/2017, p. 24--31. ISSN 1211-7293.
article in a professional periodical2017Details
Procedural aspects of the Common Corporate Consolidated Tax Base
Skalická, Hana
Procedural aspects of the Common Corporate Consolidated Tax Base.  [online]. In 20thAnnualInternationalConference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. p. 804--813. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf.
article in electronic anthology2017Details
Sale of Company and Economic and Legal Aspects of Non-Operating Asset Takover, when Real Value Does not Reach Asset Book Value (Case Study)
Krabec, Tomáš -- Čižinská, Romana
Prodej obchodního závodu a ekonomicko-právní aspekty převzetí neprovozního aktiva, jehož reálná hodnota nedosahuje účetního ocenění (případová studie). Odhadce a oceňování majetku. 2017. v. 23, no. 1-2, p. 3--10. ISSN 1213-8223.
article in a professional periodical2017Details
Sustainable Solutions for Supply Chain Management
Lenort, Radim -- Bujak, Andrzej -- Gestring, Ingo -- Holman, David -- Imppola, Jorma -- Koziol, Agata -- Liebetruth, Thomas -- Soviar, Jakub -- Staš, David -- Wicher, Pavel
Sustainable Solutions for Supply Chain Management. 1. vyd. Waldkirchen: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2017. 184 p. ISBN 978-3-946915-17-1.
professional book2017Details
Taxation of Dividends in the Czech Republic and Slovakia
Skalická, Hana
Zdaňování podílů na zisku v České republice a na Slovensku.  [online]. In DNY PRÁVA 2016 DAYS OF LAW 2016 Část II. Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy). p. 287--302. ISBN 978-80-210-8553-4. URL: https://www.law.muni.cz/dokumenty/39612.
article in electronic anthology2017Details
The economic interpretation of the concept of profit loss: the case of the Czech Republic
Krabec, Tomáš -- Čižinská, Romana
The economic interpretation of the concept of profit loss: the case of the Czech Republic.  [online]. In Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 8th International Scientific Conference. p. 406--413. ISBN 978-80-7454-653-2. URL: http://ufu.utb.cz/konference/proceedings2017.pdf.
article in electronic anthology2017Details
The Evaluation of Skoda Auto Company Prosperity with the Usage of the Modificated Quadrangle Method
Dvořáková, Šárka -- Hyblerová, Šárka
The Evaluation of Skoda Auto Company Prosperity with the Usage of the Modificated Quadrangle Method. Advanced Science Letters. 2017. ISSN 1936-6612.
article in a professional periodical2017Details
The Expert Review of the Report on Relations between Related Entities
Černá, Stanislava -- Krabec, Tomáš
Ke znaleckému přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Obchodněprávní revue. 2017. v. 9, no. 6, p. 170--176. ISSN 1803-6554.
article in a professional periodical2017Details
Volatility ‘Strangeness’ of Bonds – how to define and what does it bring?
Žďárek, Václav -- Stádník, Bohumil
Volatility ‘Strangeness’ of Bonds – how to define and what does it bring?. Prague economic papers. 2017. v. 4, ISSN 1210-0455.
article in a professional periodical2017Details
Volatility ‘Strangeness’ of Bonds – how to define and what does it bring?
Žďárek, Václav -- Stádník, Bohumil
Volatility ‘Strangeness’ of Bonds – how to define and what does it bring?. Prague Economic Papers. [online]. In Prague Economic Papers. 2017. v. 26, no. 4, p. 1--28. URL: https://doi.org/10.18267/j.pep.636.
article in electronic periodical2017Details