ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 12

PublicationsType of resultYearDetails
Design of Large-Scale Logistics Systems using Computer Simulation Hierarchic Structure
Straka, Martin -- Lenort, Radim -- Khouri, Samer -- Feliks, Jerzy
Design of Large-Scale Logistics Systems using Computer Simulation Hierarchic Structure. International Journal of Simulation Modelling. 2018. v. 17, no. 1, p. 105--118. ISSN 1726-4529.
article in a professional periodical2018Details
DIGITAL MEDIA MARKETING AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE U.A.E. HEALTHCARE COMPANIES
Velinov, Emil
DIGITAL MEDIA MARKETING AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE U.A.E. HEALTHCARE COMPANIES.  [other]. In Marketing Identity: Brands we love. p. 14. ISBN 978-80-8105-841-7.
article in electronic anthology2018Details
Evaluation of Destructive Tests on Drawn Wires
Jarošová, Eva -- Klaput, Pavel -- Fabík, Richard
Evaluation of Destructive Tests on Drawn Wires.  [CD-ROM]. In METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials. p. 2010--2015. ISBN 978-80-87294-79-6.
article in electronic anthology2018Details
Holacracy and Obliquity: contingency management approaches in organizing companies
Velinov, Emil -- Vassilev, Vasko -- Denisov, Igor
Holacracy and Obliquity: contingency management approaches in organizing companies. Problems and perspectives in Management. 2018. v. 1, no. 16, p. 330--335. ISSN 1810-5467.
article in a professional periodical2018Details
Key Sustainability Topics in Metallurgical Industry
Staš, David -- Lenort, Radim -- Wicher, Pavel -- Holman, David
Key Sustainability Topics in Metallurgical Industry.  [CD-ROM]. In METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials. p. 2073--2079. ISBN 978-80-87294-79-6.
article in electronic anthology2018Details
Key Sustainability Topics in Metallurgical Industry
Key Sustainability Topics in Metallurgical Industry.  [CD-ROM]. In METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials. p. 2073--2079. ISBN 978-80-87294-79-6.
article in electronic anthology2018Details
Marketing Identity: Brands we love
Marketing Identity: Brands we love. Trnava, Slovakia: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. ISBN 978-80-8105-841-7.
conference proceedings2018Details
METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials
METAL 2017: 26th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, 2018. ISBN 978-80-87294-79-6.
conference proceedings2018Details
Perception of modern and retro packaging
Srbová, Alena -- Broučková, Iveta -- Jaderná, Eva
Perception of modern and retro packaging.  [CD-ROM]. In Marketing Identity: Brands we love. p. 263--275. ISBN 978-80-8105-841-7.
article in electronic anthology2018Details
Psychosocial intervention service as an integral part of the integrated rescue system in the Czech Republic
Matoušková, Ingrid
Psychosociální intervenční služba jako nedílná součást integrovaného záchranného systému v ČR. In Нові тенденції в безпеці. Безпека спорту. 1. vyd. Київ: Академії безпеки та основ здоров’я, 2018, s. 118--130. ISBN 978-966-929-707-5.
article in a proceedings2018Details
Psychosocial intervention service as an integral part of the IRS in the Czech Republic
Matoušková, Ingrid
Psychosociální intervenční služba jako nedílná součást IZS V ČR. In FENOMÉN BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTNÍ VĚDA A VÝZKUM A BEZPEČNOSTNÍ APLIKACE. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018, s. 537--552. ISBN 978-80-7408-165-1.
article in a proceedings2018Details
USING THE NUMERICAL SIMULATION METHOD IN THE RECONCILIATION OF VARIOUS RESULTS OF INCOME BASED BUSINESS VALUATION
Krabec, Tomáš -- Scholleová, Hana
VYUŽITÍ METODY NUMERICKÉ SIMULACE V RÁMCI REKONCILIACE RŮZNÝCH VÝSLEDKŮ VÝNOSOVÉHO OCENĚNÍ PODNIKU. Soudní inženýrství. 2018. v. 29, no. 1, p. 14--21. ISSN 1211-443X.
article in a professional periodical2018Details